01 PO cod etic02 PO consilier etică03 PO privind semnalarea neregularități
04 PO răspundere disciplinară05 PO funcții sensibile06 PO regulamente
07 PO delegare08 PO promovare09 PO monitorizare absenteism
10 PO evaluare didactic11 PO evaluare didactic auxiliar
12 PO evaluare nedidactic13 PO notare ritmică
14 PO privind managementul riscurilor15 PO observarea predării învățării
16 PO comisii metodice17 PO evaluare inițială elevi18 PO elaborare portofoliu
19 PO întocmire proiect didactic20 PO pregatire suplimentară elevi
21 PO realizare reactualizare planificări22 PO promovare imagine școală
23 PO Delegarea. Continuitatea activității24 PO autoevaluare instituțională
25 PO SCIM26 PO strategii de control27 PO privind programul de dezvoltare a SCIM