Proceduri de sistem

Analiza culturii organizaționale

Analizarea și stabilirea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ

Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

Autoevaluarea instituțională

Cercetarea disciplinară

Delegarea de atribuții

Desemnare consilier de etică

Desemnarea Comisiei de control intern managerial

Determinarea expunerii la risc

Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unității de învățământ

Elaborarea Codului de etică

Elaborarea documentelor

Elaborarea și aplicarea deciziilor

Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale

Evaluarea performanțelor angajaților

Gestionarea resurselor umane

Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile

Identificarea și gestiunea abaterilor

Implementarea sistemului de control intern managerial

Implementarea Standardului 1_ Etica și Integritatea

Implementarea Standardului 2_ Atribuții, Funcții, Sarcini

Implementarea Standardului 3_ Competența, Performanța

Implementarea Standardului 4_ Structura organizatorică

Implementarea Standardului 5_ Obiective

Implementarea Standardului 6_ Planificarea

Implementarea Standardului 7_ Monitorizarea performanțelor

Implementarea Standardului 8_ Managementul riscului

Implementarea Standardului 9_ Proceduri

Implementarea Standardului 10_ Supravegherea

Implementarea Standardului 11_ Continuitatea activității

Implementarea Standardului 12_ Informarea și comunicarea

Implementarea Standardului 13_ Gestionarea documentelor

Implementarea Standardului 14_ Raportarea contabilă și financiară

Implementarea Standardului 15_ Evaluarea sistemului de control intern-managerial

Implementarea Standardului 16_ Auditul intern

Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

Realizarea circuitului informațiilor

Realizarea și evaluării controlului intern managerial

Semnalarea neregularităților

Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

Stabilirea și reevaluarea obiectivelor

Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în unitatea de învățământ