Limbi moderne

  • OME nr. 3663/ 2021– pentru modificarea OMEC nr. 5460/ 2020
  • OMEC nr. 5460/ 2020– privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne