La nivelul colegiului se constituie următoarele

comisii/ consilii de lucru:

 1. Comisia ariei curriculare, consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare;
 2. Comisia de acordare a burselor şcolare;
 3. Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Sociala „Bani de liceu”;
 4. Comisia de angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
 5. Comisia de apărare împotriva incendiilor;
 6. Comisia de casare;
 7. Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare;
 8. Comisia de disciplină pentru elevi;
 9. Comisia de elaborare a schemelor orare;
 10. Comisia de etică;
 11. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 12. Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare;
 13. Comisia de recepţie a valorilor materiale;
 14. Comisia de securitate şi sănătate în muncă;
 15. Comisia de selecţionare a documentelor create;
 16. Comisia paritară;
 17. Comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente şcolare, documente justificative sau contabile;
 18. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii;
 19. Comisia pentru evaluarea, verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale;
 20. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive;
 21. Comisia pentru perfecţionare metodico- ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 22. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 23. Comisia pentru recepţia lucrărilor de reparaţii şi construcţii- montaj;
 24. Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul social „EURO 200”;
 25. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a ritmicităţii notării;
 26. Consiliul pentru curriculum.