13.04.2017

A N U N Ț

achiziție publică lucrări de reparații

 Colegiul Național „EUDOXIU HURMUZACHI” Rădăuți, 

în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze:

 LUCRĂRI DE REPARAȚII TRIBUNĂ TEREN SPORT

 situată la adresa:

Rădăuți, Calea Bucovinei 5, județul Suceava.

Operatorii economici, cu activitate specifică în domeniu,

sunt invitați să prezinte oferta financiară și tehnică până la data de:

19.04.2017, ora 1000, la sediul autorității contractante.

 Caietul de sarcini poate fi descărcat, în format PDF, de la secțiunea:

MANAGEMENT/ ACHIZIȚII PUBLICE.